سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 90/10/15 | 1:20 عصر | نویسنده : ............

          

به نظر من

راز دوستی در توقع نداشتن است.

راز دوستی در قسمت کردن شادیهاست.

راز دوستی در اینست که وقتی صحبت میکند تمام توجهت به او باشد و با دقت گوش کردن است.

راز دوستی در اینست که از شادی دیگران شاد باشی و با مقایسه موقعیت خود با دیگران با بدبینی با انها برخورد نکنی.

راز دوستی در این است که با موفقیت انها احساس موفقیت بکنی.

راز دوستی در اینست که دیگران را هنگام موفقیتشان تحسین کنی.

راز دوستی در اینست که همواره افکار مثبت در سر داشته باشی و سوء تفاهمات را پرورش ندهیم.

راز دوستی در انست که دوستیمونو به دیگران تحمیل نکنیم.

راز دوستی در اینست که دیگران را بیخودی سرزنش نکنیم و مزایای مثبت کار درست را به طور صادقانه بیان کنید.

راز دوستی در انست که دیگران را همانطور که هستند بپذیریم و انتظار نداشته باشیم شخصیتی غیر از شخصیت واقعیشان داشته باشند.

راز دوستی در اینست که روی تعهدت بمونی .

راز دوستی در اینست که وقتی جملات ساده و بی منظوری میگه خیالش راحت باشه که ازش سوء تعبیر نمیشه.

راز دوستی در اینست یه قدم تو یه قدم او  و بدون حساب و کتاب.

راز دوستی در اینست که نیازهای دیگران را مقدم بر نیازهای خود بدانی.

شما فکر میکنید راز دوستی در چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

منتظر نظرات قشنگ  شما دوستان عزیز هستl.

برگرفته از وبلاگ یاسمن
تاریخ : یکشنبه 90/5/2 | 4:20 عصر | نویسنده : ............

از کسی که دوستش داری ساده دست نکش !

شاید دیگه هیچ کس رو مثل اون دوست نداشته باشی

و از کسی هم که دوستت داره بی تفاوت عبور نکن

چون شاید

هیچوقت

هیچ کس

تو رو به اندازه اون دوست نداشته باشه !!
تاریخ : جمعه 89/7/23 | 1:10 عصر | نویسنده : ............

دوست دارم بخوانــــی

گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

There are moments in life when you miss someone
So much that you just want to pick them from
Your dreams and hug them for real

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می شود
که می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید
و آرزوهای خود در آغوش بگیرید

گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

When the door of happiness closes, another opens
But often times we look so long at the
Closed door that we don"t see the one which has been opened for us


وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم

گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

Don"t go for looks; they can deceive
Don"t go for wealth; even that fades away
Go for someone who makes you smile
Because it takes only a smile to
Make a dark day seem bright
Find the one that makes your heart smile


به دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریب بخوری
به دنبال ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیست
به دنبال کسی باش که به لبانت لبخند بنشاند
چون فقط یک لبخند می تواند
شب سیاه را نورانی کند
کسی را پیدا کن که دلت را بخنداند


گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

Dream what you want to dream
Go where you want to go
Be what you want to be
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to do


هر چه میخواهی آرزو کن
هر جایی که میخواهی برو
هر آنچه که میخواهی باش
چون فقط یک بار زندگی می کنی
و فقط یک شانس داری
برای انجام آنچه میخواهی


گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

May you have enough happiness to make you sweet
Enough trials to make you strong
Enough sorrow to keep you human and
Enough hope to make you happy


خوب است که آنقدر شادی داشته باشی که دوست داشتنی باشی
آنقدر ورزش کنی که نیرومند باشی
آنقدر غم داشته باشی که انسان باقی بمانی
و آنقدر امید داشته باشی که شادمان باشی


گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

The happiest of people don"t necessarily
Have the best of everything
They just make the most of
Everything that comes along their way


شاد ترین مردم لزوماً
بهترین چیزها را ندارند
بلکه بهترین استفاده را می کنند
از هر چه سر راهشان قرار میگیرد


گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

The brightest future will always be based on a forgotten past
You can"t go forward in life until
You let go of your past failures and heartaches

همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود
نمیتوانی در زندگی پیشرفت کنی
مگر غمها و اشتباهات گذشته را رها نکنی

گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

When you were born, you were crying
And everyone around you was smiling
Live your life so at the end
You’re the one who is smiling and everyone
Around you is crying

وقتی که به دنیا آمدی، تو گریه می کردی
و اطرافیانت لبخند به لب داشتند
آنگونه باش که در پایان زندگی
تو تنها کسی باشی که لبخند بر لب داری
و اطرافیانت گریه می کنند


گروه اینترنتی ایــــران سان | www.Fun-Groups.Com

 با تشکر از دوست خوبم جهت ارسال این مطلب زیبا


  • دانلود فیلم