سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : سه شنبه 88/9/17 | 3:50 عصر | نویسنده : ............

مومن شادمانی اش درصورت واندوهش در دل است سینه ای گشاده ونفسی فروتن داردبالا نشینی راکراهت دارد...سکوتش طولانی واوقاتش مشغول است.شاکر وشکیباست.    امام علی ع

ازمیان کسانی که برای دعای باران به تپه ها می روند تنها آنهایی که باخود چتر به همراه می برندبه کار خودایمان دارند.   آنتوان چیکف

 

مراقب باشید چیزهایی راکه دوست داریدبدست آوریدوگرنه ناچارخواهیدبود چیزهایی راکه بدست آورده ایدرادوست داشته باشید.

جرج برنارد شاو

شیرآفریقایی هرشب که می خوابد می داند که فردا بایدازکندترین غزال آفریقایی کمی تندتر بدودتاازگرسنگی نمیرد.

وغزال آفریقایی هرشب که می خوابد می داند که فردا باید ازتندترین

شیرآفریقایی کمی تندتر بدودتاکشته نشود.

مهم نیست که تو شیرهستی یاغزال مهم این است که فرداراازامروز

تندتر بدوی

 

به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید یک شمع روشن کنید. نفسیوس

 

انسان همچون رودخانه ای است هرچه عمیق ترباشد آرام ترومتواضع تراست.  منتسکیو

کسی که ازهیچ چیزکوچکی خوشحال نمی شود هیچگاه خوشبخت

نخواهدشد.  اپیکور

یک زندگی مطالعه نشده ارزش زیستن ندارد. سقراط

 

بازنی ازدواج کنید که اگرمرد می بودبهترین دوست شما می شد. بردون

به یادداشته باش که امروزطلوع دیگری ندارد.دانته

 

کسی که به کسی حسد می ورزد دلیل برآن است که به برتری اواعتراف کرده است

چنان باش که به هرکسی بتوانی بگویی«مثل من رفتارکن». کانت

 

انسان درکناردیگران عاقل تراست تادرکنارخویش.لارشفوکولد(این مخصوص من گفتن)

خوشبختی مانند پروانه ای است که اگراورادنبال کنیدازشمافرارمیکند

ولی اگرآرام بنشینید روی سرشماخواهدنشست.

 

درجوانی دوست نداشتن علامت بدی ست روح سالم همیشه یک نفر

دوست راکه لایق باشدراملاقت خواهدکرد.ل -کارو

 

انسان بدرستی همان می شود که به آن فکر می کند.فلورانس

نایتینگل

من نمی دانم انسان باچه اسلحه ای درجنگ جهانی سوم بایکدیگر

خواهند جنگیدامادرجنگ جهانی چهارم سلاح انها سنگ وچوب وچماق

خواهدبود. انیشتین

 

میهن پرستی هنر برازندگان نیست که آرمان آنان است.ارد بزرگ

زندگی پیشکشی است برای شادزیستن.اردبزرگ

برای آنکه به فروددستی گرفتارنشوی دست گیرآدمیان شو.ارد بزرگ

سعی نکن انسان موفق باشی سعی کن انسان ارزشمند باشی.

انیشتین

حسین قبل ازانی که تشنه آب باشد تشنه لبیک بود ولی قبل ازانی که افکار اورا به مانشان دهندزخمهای اورا به مانشان داده اند

شریعتی

با تشکر از داداشم محمد رضا جهت ارسال این جملات زیبا

  


  • دانلود فیلم